Še teden dni za prijavo

06.05.2013

V sklopu praznovanja svoje jubilejne 50-letnice delovanja kot »generator idej in inovacij« je v letu 2013, Kolektor prvič objavil mednarodni nagradni natečaj Poganjajmo znanje (Driving the knowledge), in sicer za diplomante širom sveta.

Osnovni namen natečaja je spodbujanje raziskovalnega dela študentov ter nagrajevanje njihovih zaključnih nalog, tj. inovativnih rešitev treh tematskih sklopov: mobilnost prihodnosti, samozadostne stavbe prihodnosti ter energetska oskrba prihodnosti. 13. maj pa je rok, do katerega koncern zbira prijave.

Natečaj »Poganjajmo znanje« je prvi Kolektorjev mednarodni nagradni natečaj, h kateremu lahko, s svojimi zaključnimi nalogami pristopijo diplomanti fakultet, ki so/bodo pridobili 7. stopnjo izobrazbe (ali primerljivo raven) med 1. 1. 2012 in 13. 5. 2013. K nagradnemu natečaju pa lahko pristopijo tudi diplomanti, ki bodo zahtevano stopnjo izobrazbe pridobili do vključno 31. 8. 2013, a le če do13. 5. 2013 prijavijo temo zaključne naloge.

Oddane prijave in naloge bo pregledala in ocenila 13-članska mednarodna strokovna komisija, ki ji bo predsedoval Radovan Bolko, glavni izvršni direktor koncerna Kolektor. Komisija bo nagradila tri najboljše prijave (v vsakem od razpisanih tematskih sklopov po eno). Nagrajenci bodo poleg denarnih nagrad 1.000 € neto oziroma 1.500 € neto (zmagovalec) prejeli tudi priznanja za sodelovanje in dosežek, ki služi kot referenca pri nadaljnjem iskanju zaposlitve ter kritje stroškov obiska Slovenije, kjer bo decembra 2013 uradna podelitev nagrad.

Diplomanti in študenti univerz lahko prek spletne strani natečaja www.poganjajmoznanje.com do vključno 13. maja 2013 prijavijo svoje zaključne naloge oziroma teme le-teh.

Kolektor je v 50-ih letih svojega delovanja prerasel v priznan in uspešen mednarodni koncern, ki se vsak dan znova zaveda velikosti in obsežnosti pomena vlaganje v znanje in razvoj, v sveže ideje in mlade, potencialne strokovnjake. Meseca aprila so tako na že 3. konferenci inovativne dejavnosti razglasil inovatorje leta 2012. Radovan Bolko je inovatorje pospremil z besedami: »Do takšnega razvoja, kot ga je v 50 letih naredil Kolektor, se ne da priti zgolj z rokami, za to je potrebno uporabljati glavo, misliti in inovirati.« Kolektor tako gradi okolje, ki spodbuja ustvarjalnost in razvoj inovativnih idej. Ideje uspešno realizira ter jih ciljno usmerja v ključne segmente delovanja lastne organizacije in v nadgradnjo rešitev za kupce.

Nazaj | Arhiv