Nanomateriali

Odlika človeka je prav njegova želja in včasih celo nuja po ustvarjanju novega, po razumevanju obstoječega, po popravljanju napak  in snovanju boljšega sveta.

V zadnjih nekaj letih sta nanotehnologija in oznaka »nano« postali čudežni besedi za privabljanje raziskovalcev, inženirjev, pa tudi vseh tistih, ki se zavedajo, da je stalen napredek tehnologije nujen.

Svariti pred razvojem nanotehnologije nima smisla, saj je vse večja verjetnost naše prihodnosti. Opominjati na nevarnosti pa spominja na modrost previdnosti, ki na neznanih poteh vedno koristi.

Tako kot je informacijska tehnologija spremenila našo miselnost in navade, tako bo tudi nanotehnologija korenito posegla v vse pore našega bivanja in prinesla nova dognanja ter s tem izboljšanja kakovosti življenja, seveda če bomo z njo upravljali in rokovali na pravi način.

Izzivi, ki naj bi jih nanotehnologija uresničila so od zgodnje diagnostike in zdravljenja trenutno neozdravljivih bolezni, detekcije ene same rakaste celice in njenega uničenja, minimizacije elektronskih komponent in izgradnje računalnika, ki bi deloval na osnovi  enega samega elektrona, atoma ali molekule, do izboljšanja površinskih lastnosti materialov.

Vse to kaže, da bo imela nanotehnologija močan vpliv na ekonomijo in družbena dogajanja v 21. stoletju, podoben vplivom razvoja polprevodniške in posledično informacijske tehnologije ter celične in molekularne biologije v 20. stoletju.