Magnetni materiali

Za magnetne delce velikosti nanometra se kaže vedno večje temeljno in tehnološko zanimanje zaradi njihovih edinstvenih magnetnih lastnosti, med katerimi prevladuje supermagnetizem. Edinstvene lastnosti nanodelcev in odvisnost od velikosti teh lastnosti dovoljujejo številne načine uporabe teh materialov, na primer kot pigmenti, magnetna sredstva, dodatki mazivom, receptorski delci za mikrovalove kot tudi zaščitne plasti, vključno z izdelavo magnetnih koloidov ali magnetnih tekočin (ferrofluidi).

Nanotesla Institut Logatec izdeluje dopirane in nedopirane magnetne nanodelce, ki so različne velikosti in imajo različno morfologijo delcev. Prav tako pa so zmožni omenjene lastnosti prilagoditi po naročilu za vašo specifično uporabo.

Številni magnetni nanomateriali so na voljo v različnih oblikah, na primer suhi praški, površinsko funkcionalizirani praški ali stabilne disperzije v številnih vodnih in organskih topilih:

  • Maghemit (MGH) (ɣ - Fe2O3),
  • Magnetit (Fe3O4),
  • Kobalt ferit (CoFe2O4),
  • Mangan cink ferit (MnZnFe2O4).

Suhi praški

  • Velikost primarnih delcev: 10 nm – 100 nm
  • Specifična površina (m2/g): 8-150

Površinsko funkcionalizirani praški

Značaj površinske funkcionaliziranosti nanodelcev je bistvenega pomena zaradi močne odvisnosti lastnosti materialov od strukture.

Pogosto imajo funkcionalizirani magnetni nanodelci izboljšane fizične in kemične lastnosti, zaradi česar so primerni za širšo uporabo.

Magnetni nanodelci so lahko prevlečeni z nanometrsko tanko plastjo iz različnih organskih in anorganskih materialov.

Nanodelci magemita (MGH) prevlečeni z organsko snovjoNanodelci kobalt ferita

Nanodelci magemita (MGH) prevlečeni z organsko    Nanodelci kobalt ferita
snovjo           

Nanodelci kobalt ferita prevlečeni z anorgansko snovjo 
Nanodelci kobalt ferita prevlečeni z anorgansko snovjo