Poslanstvo in vizija

Vizija

Poslanstvo

  • Ustvarjati celovite, kakovostne rešitve prilagojene poslovnim partnerjem, na različnih področjih uporabe novih materialov in tehnologij v skladu z zakonodajo in ekonomsko sprejemljivostjo.
  • Razvijati inteligentne, konkurenčno usmerjene produkte z višjo dodano vrednostjo.
  • Aktivno iskanje novih poslovnih partnerjev in uvajanje novih produktov, s ciljem povezovanja z matičnim podjetjem.
  • žUstvariti delovno okolje, ki omogoča strokovno napredovanje zaposlenih in s tem slediti   načelom trajnostnega izobraževanja in razvoja.
  • ž V ospredje postaviti timsko delo, s katerim bomo večali svojo konkurenčnost.
  • ž Z okolju prijazno tehnologijo postati strokovno in finančno trdna organizacija.