Nagrade

Krkina nagrada za doktorsko disertacijo (september 2012)

Podeljuje: Krka d.d.

Naslov doktorske disertacije: Uporaba superparamagnetnih nanodelcev za magnetofekcijo reporterskih in terapevtskih genov v celice, mišice in eksperimentalne tumorje miši

Avtor:  dr. Sara Prijič, Nanotesla institut

Mentor: dr. Andrej Žnidaršič

Kratek opis: V povzetku za Krkine nagrade je dr. Prijičeva zapisala: »Pripravili smo superparamagnetne nanodelce železovega oksida (SPIONs), oplaščene in funkcionalizirane z dvojnim slojem endosomolitičnih polimerov, poliakrilno kislino (PAA) in polietileniminom (PEI). Na SPIONs-PAA-PEI smo prek elektrostatskih interakcij vezali plazmidno DNA z vključenim reporterskim genom za zeleni fluorescenčni protein (pDNAGFP) oziroma terapevtskim genom za citokin interlevkin-12 (pDNAIL-12). Biokompatibilni  SPIONs so primerni vektorji za vnos nukleinskih kislin z magnetofekcijo v celice in tumorje, ne pa tudi v skeletne mišice. Učinkovitost magnetofekcije celic in tumorjev s pDNAGFP oziroma pDNAIL-12, vezano na SPIONs-PAA-PEI, je večja od učinkovitosti magnetofekcije s komercialno dostopnimi magnetnimi nanodelci oziroma lipofekcije ter primerljiva z električno posredovanim vnosom. Glede na to, da je protitumorski učinek po magnetofekciji tumorjev s SPIONs-PAA-PEI-pDNAIL-12 primerljiv s tistim po električno posredovanem vnosu, katerega varnost in učinkovitost se že preverjata v kliničnih študijah, ima tudi magnetofekcija izredno velik potencial za prenos v kliniko za gensko terapijo raka s spodbujanjem imunskega odziva.«

Srebrno priznanje za najboljšo inovacijo na nacionalni ravni (september 2012)

Zlato regionalno priznanje za najboljšo inovacijo na nacionalni ravni 2011 (april 2012)

Podeljuje: Gospodarska zbornica Slovenije

Naslov inovacije: Premaz s funkcijo absorpcije elektromagnetnega sevanja v frekvenčnem območju med 400 MHz in 10 GHz

Avtorji inovacije: dr. Branja Mušič, dr. Andrej Žnidaršič, dr. Vladimir Boštjan Bregar, Nevenka Rajnar, mag. Cirila Colnar Mikeln, dr. Peter Venturini

Podjetje/predlagatelj: HELIOS Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj d.d.

Kratek opis inovacije: Predstavljeni premaz, ki absorbira elektromagnetno sevanje v območju 400 MHz do 10GHz predstavlja svetovno inovacijo. Zaradi svojega delovanja bistveno zmanjša izpostavljenost visokofrekvenčnemu sevanju mobilnih baznih postaj, televizijskih in radijskih oddajnikov, brezžičnega omrežja in drugih visokofrekvenčnih naprav. Ob predpisani debelini absorbira 90% EMS v širokem frekvenčnem območju, omogoča trajno zaščito bivalnega okolja pred škodljivimi učinki EMS, zmanjšuje negativne vplive EMS na žive organizme in okolje.