Naši partnerji

 TKI Hrastnik d.d.

Glavne dejavnosti so razvoj, proizvodnja in predelava osnovnih industrijskih kemikalij, specialnih in laboratorijskih kemikalij ter proizvodnja izdelkov za široko potrošnjo.

Kolektor Sisteh d.o.o.

Ponujajo celostne rešitve inženiringa, avtomatizacije in informatizacije tehnoloških procesov, strojev in naprav v različnih branžah industrije, energetike, infrastrukturnih objektov in zgradb ter okoljski infrastrukturi.

Helios Domžale d.d.

Vodilni proizvajalec premazov v jugovzhodni Evropi.

Akripol d.d.

Podjetje ima dolgoletne izkušnje v proizvodnji in predelavi polimerov.

Kolektor Group d.o.o.

Koncern Kolektor se ponaša s tradicijo v visoko specializirani industrijski proizvodnji. Programi so razvojno in poslovno vodeni v poslovnih divizijah: Komponente in sistemi, Stavbna tehnika in produkti za dom ter Industrijska tehnika in energetika.

Kolektor Sikom d.o.o., podružnica Magma

Temeljna dejavnost podjetja je razvoj, proizvodnja in prodaja feritnih izdelkov in induktivnih komponent.

Kolektor Etra d.o.o.

Proizvodnja energetskih transformatorjev in generatorskih transformatorjev moči do 500 MVA in napetosti do 420 kV.

Onkološki Inštitut Ljubljana

Onkološki inštitut Ljubljana je celovito nacionalno središče, ki izvaja dejavnosti in skrbi za uravnotežen razvoj vseh zdravstvenih in nezdravstvenih strok, ki so povezane s problematiko raka v državi.

Varsi d. o. o.

VARSI, d.o.o., proizvaja ZnO disk varistorje z radialnimi priključki (nizke, srednje in visoke napetosti) ter visokoenergijske varistorje, ter temperaturne sonde za direktno natančno merjenje temperature.

CO NIN

CO NIN (Center odličnosti »Nanoznanosti in nanotehnologije«) je izrazito interdisciplinarne narave, saj na različnih področjih dela združuje ugledne fizike, kemike in elektrotehnike.

CO NAMASTE

Center odličnosti NAMASTE je multidisciplinarni in transdisciplinarni konzorcij raziskovalnih institucij in industrije. Povezujejo akademsko, tehnološko in poslovno znanje ter opremo z namenom doseganja ključnih tehnoloških napredkov na nekaterih področjih, ki se nanašajo na anorganske nekovinske materiale in njihovo implementacijo v elektroniki, optoelektroniki, fotoniki, medicini.

Univerza v MB, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

Raziskovalna dejavnost: Sinteza anorganskih spojin z ultrazvokom - sonokemijska sinteza, Sinteza organokovinskih spojin, Sinteza magnetnih nanodelcev anorganskih spojin z metodo reverznih micel, Mehanska in sonokemijska sinteza CuNi nanodelcev, Hidrotermalna sinteza magnetnih nanodelcev Ba-ferita, Sinteza magnetnih nanodelcev magnetita in maghemita za pripravo magnetnih tekočin, Sinteza in karakterizcija anorganskih in koordinacijskih spojin.