Projekti

Projektne naloge (od leta 2011 naprej)

Nanofunkcionalni in okolju prijazni premazi 

Sinteza organskih disperzij na osnovi nano titanovega (IV) oksida v kristalnih strukturah rutil in anatas za lesne in fasadne premazne sisteme ter postavitev pilotske linije in testna proizvodnja na lokaciji TKI Hrastnik.

Nanomateriali za protikerozijske premazne sisteme za posebne vremenske in mehanske izpostave (C4 in C5)

Razvoj postopkov sinteze nano materialov na osnovi ZnO, A2O3, ZrO, ZnO/SiO2, Fe2O3, s ciljem izboljšanje mehanskih in protikorozijskih lastnosti uporabi le-teh za površinsko obdelavo substrata ter integracijo sintetiziranih nano materialov v različne vezivne sisteme.

Nanokompozitni premazni sistemi za trde prevleke na osnovi akrilnih substratov 

  • Nanokompoziti na osnovi silicijevega dioksida  za trde prevleke na akrilnih substratih
  • Nanokompoziti za fasadne sisteme z integriranimi nano delci (razred gorljivosti A2)

Opomba – naloga je vključena v okviru  doktorskega študija -  projekt MR iz gospodarstva.


Nanomagnetni materiali za biomedicino in biotehnologijo 

Razvoj različnih sintez nano magnetnih materialov, razvoj tehnologije površinske obdelave nano magnetnih materialov, razvoj tehnologije vezave različnih aktivnih (zdravilnih) substanc na magnetne nanodelce, razvoj tehnologij vnosa kompleksov v in-vitro ter in-vivo celične linije, mišice in eksperimentalne tumorje v prisotnosti zunanjega magnetnega polja, študija kompatibilnosti ter študija izločanja magnetnih nano delcev iz in-vitro ter in-vivo sistemov.

Premazni sistemi kot absorber EM-valovanja

Raziskave različnih sintez ter tehnologije vgradnje magnetnih in nanomagnetnih materialov v različne premazne in ometne sisteme ter razvoj postopkov za karakterizacijo stopnje absorpcije EM-valovanja v različnih frekvenčnih področjih s poudarkom na frekvenčnem področju baznih postaj za mobilno telefonijo.

Opomba – naloga je bila vključena v okviru  doktorskega študija -  projekt MR iz gospodarstva.

Razvoj Nano ZnO varistor

Razvoj eko/nano varistorja na osnovi ZnO za nizke, srednje in visoke napetosti.

Nano polnila za vodenje obloka v električnih varovalkah

Sinteza in preliminarne raziskave uporabe nano silicijevega (IV) oksida za vodenje obloka v električnih varovalkah za solarne sisteme.

Nanomateriali v steklarstvu

Preliminarne raziskave zamenjave fluoridov v opalnem/motnem steklu ter nano premazi za opalna stekla.

Izolacijski kompozitni polimer na osnovi nano silikatnega aerogela 

Preliminarne raziskave sinteze ter študij vpliva nano silikatnega aerogela na izolacijske lastnosti kompozitnega polimera.

Sodelovanje na javnih razpisih (od leta 2011 naprej)

»Antigiogena genska terapija raka« nosilec Onkološki Institut, partner NTI

»Uporaba kemijske separacije pri raziskavah raka«, nosilec IJS, partnerja NTI in Onkološki Institut.