Kompoziti na osnovi duroplastov in termoplastov

Nanokompoziti so moderni materiali in med njimi lahko najdemo najobetavnejše napredne materiale. Vsak kompozitni material je sestavljen iz

  • matrične faze ali faze strjevanja in
  • delcev (magnetni ali nemagnetni, z nano ali mikro površino) v obliki praška, suspenzije ali disperzije za izboljšanje značilnosti osnovnega materiala.

Glavna prednost kompozitnih materialov je v možnosti vnaprejšnjega načrtovanja njihovih lastnosti. Lastnosti kompozitnih materialov so v glavnem odvisne od izbire matrične faze in faze strjevanja, oblike, orientacije, faze strjevanja in volumenskega deleža faz.

V zadnjem času se kompozitnim materialom posveča veliko pozornosti, saj so postali nepogrešljiv del v gradbeni industriji kot tudi v vesoljski in letalski industriji, letalski in vojaški tehnologiji. Uporaba kompozitov se uveljavlja tudi v potrošniških industrijah (avtomobilska industrija, industrija športne opreme, itd.).

Nanotesla Institut Logatec razvija kompozitne materiale v skladu s specifikacijami strank.