Magnetne tekočine

Magnetne tekočine in magnetoreološke tekočine

Magnetna tekočina je stabilna koloidna suspenzija magnetnih nano delcev v nosilni tekočini. Delci, ki so v povprečju veliki okoli 10 nm, so stabilizirani s površinsko aktivnim sredstvom, ki preprečuje aglomeracijo delcev tudi pri močni izpostavljenosti zunanjemu magnetnemu polju.

Magnetoreološka tekočina je zanimiva pametna tekočina, ki se pri vplivu magnetnega polja lahko pretvori iz tekočega v skoraj trdno stanje in nazaj. Običajno se jo uporablja v zavornih sistemih.Izraz »magnetoreološka tekočina« je sestavljenka iz besed »magneto«, kar pomeni magnetno in »rheo«, ki je predpona za preučevanje deformacije snovi, na katero deluje pritisk. Magnetoreološke tekočine trenutno niso v širši uporabi, vendar se v njih vidi potencial napredne vrste materiala. .

Magnetoreološka (MR) tekočina tekočina in magnetna tekočina se razlikujeta v velikosti magnetnih delcev. Velikost delcev  MR tekočine se giblje v mikronskem področju.. Delci magnetne tekočine pa so v glavnem nanodelci, ki so suspendirani z Brownovim gibanjem in se jih v običajnih razmerah na splošno ne da umiriti. Velikost delcev MRF in FF pogojuje področje uporabe.