Nemagnetni materiali

Kovinski in nekovinski nanomateriali

Intrinzične lastnosti nanomaterialov in njihove morfološke značilnosti  se lahko razlikujejo glede na izbrani postopek sinteze.

Materiali nano področja imajo v primerjavi z običajnimi praškastimi materiali mikronskega področja  visoko specifično površino, ki  ima pomemben vpliv na fizikalne in kemijske lastnosti posameznega nano materiala.

Področje nano materialov postaja vedno bolj pomembno pri razvoju in raziskavah novih in izboljšanih materialov za  različna področja uporabe kot so elektronika, barvna industrija – premazi, biomedicina, farmacija, industrija polimerov – polimerni kompoziti, gorivne celice…

Rezultat  razvojno raziskovalnega dela Nanotesla instituta je spekter nemagnetnih nano materialov z različno obdelavo površine, velikostjo in morfologijo delcev.

Nano materiali, izdelani v našem nanolaboratoriju, so na voljo v različnih oblikah npr. kot prahovi, površinsko obdelani prahovi, kot disperzije ali suspenzije tako v vodnem mediju kot tudi v številnih organskih topilih:

  • Nanodelci cinkovega oksida (ZnO),
  • Nanodelci silicijevega dioksida (SiO2),
  • Koloidna disperzija silicijevega dioksida SiO2,
  • SiO2 aerogel,
  • Nanodelci titanovega dioksida (TiO2),
  • Koloidna disperzija titanovega dioksida TiO2,
  • Koloidni nanodelci srebra (Ag/AgO),
  • Koloidna disperzija srebra (Ag/AgO),
  • Nanodelci aluminijevega oksida (Al2O3),
  • Koloidna disperzija aluminijevega trihidroksida (ATH).

Nanodelci cinkovega oksida (ZnO)

Nanodelci cinkovega oksida (ZnO) so pomembni za uporabo pri proizvodnji barv, keramike, katalizatorjev, elektronike (varistorji, plinski senzorji, piezoelektrični pretvorniki, optični valovodi), itd. Od postopka sinteze delcev cinkovega oksida (ZnO) je odvisna velikost (od 10 nm do 1,5 µm) in oblika (sferoidi, elipsoidi, šesterokotniki, zvezdasta oblika) delcev.

Nanodelci silicijevega dioksida (SiO2)

Zaradi preproste priprave in razširjenosti pri različni industrijski uporabi, na primer kataliza, pigmenti, farmacija, elektronski in tenkoplastni substrati, elektronski in termalni izolatorji ter senzorji vlažnosti imajo silikonski nanodelci vidno vlogo pri znanstvenih raziskavah.

Kakovost nekaterih izdelkov je v glavni meri odvisna od velikosti in porazdelitve velikosti teh delcev.

Nanodelci titanovega dioksida (TiO2)

Titanov dioksid je vsestranski material z edinstvenimi lastnostmi, zaradi katerih je primeren za širšo uporabo v elektroniki in polprevodniški industriji kot pigment za zagotavljanje beline in motnosti pri barvah in premazih, vključno z glazurami in emajli za umetne snovi, papir, črnila, vlakna, živila in kozmetična sredstva; za antimikrobiološke namene v medicinskih pripomočkih, za površine za pripravo hrane, filtre za klimatizacijske naprave, sanitarne površine, pri prečiščevanju vode in kot fotokatalizator.

Titanov dioksid s kristalno strukturo anatas in rutil se lahko pripravi v različnih oblikah, na primer kot dopirani ali nedopirani suhi praški, kot površinsko delujoči praški in kot disperzije v vodnih in organskih topilih.

Koloidni nanodelci srebra (Ag/AgO)

Srebro ima številne edinstvene lastnosti, zaradi česar je primeren v medicinski uporabi za antimikrobiološke namene, prečiščevanje vode, kot katalizator, itd.