Patenti

Št. patenta

Naslov patenta

Lastnik patenta

22538 Sinteza in karakterizacija superparamagnetnih nanodelcev z metodo obarjanja v mikroemulzijah Nanotesla Institut Ljubljana, SI (Slovenija)
22562 Sinteza in karakterizacija superparamagnetnih nanodelcev z metodo soobarjanja v vodnih raztopinah Nanotesla Institut Ljubljana, SI (Slovenija)
22583 Sinteza fotokatalitskega nanokristaliničnega titanovega oksida (IV) oksida s kristalno strukturo anatasa

Nanotesla Institut Ljubljana, SI (Slovenija)

HELIOS Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj d.d., SI (Slovenija)

22625 Sinteza nonokristaliničnega titanovega (IV) oksida s kristalno strukturo rutila

Nanotesla Institut Ljubljana, SI (Slovenija)

HELIOS Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj d.d., SI (Slovenija

22670 Postopek površinske obdelave superparamagnetnih nanodelcev z organskimi površinsko aktivnimi snovmi

Nanotesla Institut Ljubljana, SI (Slovenija)

 

22671 Postopek površinske obdelave superparamagnetnih nanodelcev z inertnimi anorganskimi oksidnimi materiali Nanotesla Institut Ljubljana, SI (Slovenija)
22803 Sinteza polprevodniškega fotokatalitsko aktivnega nanokristaliničnega titanovega (IV) oksida v kristalnih oblikah anatas in rutil z dialkilamidom

Nanotesla Institut Ljubljana, SI (Slovenija)

HELIOS Sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj d.d., SI (Slovenija

22824 Magnetoreološke tekočine na osnovi nano kovinskih oksidnih materialov Nanotesla Institut Ljubljana, SI (Slovenija)
23029 Organski disperzijski sistemi na osnovi polprevodniškega fotokatalitsko aktivnega nanokristaliničnega titanovega (IV) oksida v kristalnih oblikah anatas in rutil

Nanotesla Institut Ljubljana, SI (Slovenija)

TKI Hrastnik d.d., SI (Slovenija)

23095 Metoda za sintezo magnetnih liposomov v električnem polju

Institut "Jožef Stefan", SI (Slovenija)

Nanotesla Institut Ljubljana, SI (Slovenija)

23264 Sinteza amorfnega nano silicijevega dioksida z metodo precipitacije Nanotesla Institut Ljubljana, SI (Slovenija)
23265 Disperzije na osnovi pigmentiranega nanokristaliničnega titanovega (IV) oksida v kristalni obliki rutil za lesne premazne sisteme Nanotesla Institut Ljubljana, SI (Slovenija)
23389 Sinteza monodisperznega koloidnega nano amorfnega silicijevega dioksida v organskih nosilnih medijih Nanotesla Institut Ljubljana, SI (Slovenija)
23390 Sinteza monodisperznega koloidnega amorfnega nano silicijevega dioksida v anorganskem nosilnem mediju Nanotesla Institut Ljubljana, SI (Slovenija)Kolektor Etra, d.o.o SI (Slovenija)
23565 Površinsko obdelani oksidni magnetni nanodelci za vnos nukleinskih kislin v celice s pomočjo zunanjega magnetnega polja Nanotesla Institut Ljubljana, SI (Slovenija)
23577 Magnetofekcija plazmidne dna s poročevalskim genom v celice melanoma B16F1, gojene in vitro, s superparamagnetnimi nanodelci v prisotnosti zunanjega magnetnega polja Nanotesla Institut Ljubljana, SI (Slovenija)