Storitve

Nanotesla Institut Logatec je raziskovalno razvojni center (R&D), ki gradi na pomembnem strokovnem znanju s področja nanomaterialov in kompozitov, uporabe mikrovalov in magnetizma.

To je še podkrepljeno z leti dela na industrijskem področju in naložbami v različno opremo. Nanotesla Institut Logatec je ustanovilo več podjetij in raziskovalnih ustanov za namen:

  • opravljanja raziskovalno razvojnih dejavnosti (R&D) na področju nanomaterialov in nanomagnetizma,
  • sodelovanja z raziskovalnimi ustanovami pri promociji raziskav na ravni prototipov,
  • sodelovanja z različnimi proizvodnimi podjetji,
  • promocije sodelovanja med industrijo in akademskimi ustanovami pri specifičnih industrijskih razvojno raziskovalnih projektih (R&D),
  • pomoči pri prenosu novih tehnologij v proizvodne linije,
  • sodelovanja s fakultetami pri izobraževanju.

Področja delovanja