Analitika

Aparature (Oprema)

Opis

Dinamično sipanje svetlobe – DLS (HORIBA, LB550V)

Meritve velikosti in porazdelitve delcev (1 nm - 6µ), vključno z viskoznostjo medijev.

Analizator specifične površine in poroznosti (Micromeritics Tristar)

Meritve specifične površine (BET) in poroznosti.

Diferencialna dinamična kalorimetrija (DSC, Mettler Toledo)

Spremembe entalpije v vzorcih zaradi sprememb v njihovih fizičnih in kemičnih lastnostih zaradi delovanja temperature ali časa (25°C-700°C).

Termogravimetrični analizator (TGA/DSC1MettlerToledo)

Meritve spremembe v teži vzorca pri segrevanju, ohlajevanju ali ohranjanju pri stalni temperaturi (zrak ali inertna atmosfera) (25°C-1600°C).

Masni spektrometer (Vacuum Pfeifer)

Določanje molekulske mase z izmero razmerja masa/naboj ionov.

Rentgenska praškovna difrakcija (XRD - Rigaku MiniFlex II)

Meritve kristalne strukture in razdalje med atomskimi jedri

Zetameter (Zetasizer Nano – Malvern)

Meritev zeta potenciala in elektroforetične mobilnosti v vodnih in nevodnih disperzijah.

iC-IR insitu (MettlerToledo)

Omogoča polni dostop do kemične reakcije – sledilni mehanizem, kinetika in značilnosti posameznih kanalov reakcij.

Optični mikroskop (OLYMPUS BX41)

Povečava: okularno 10x; objektivi 5x, 10x, 20x, 50x in 100x.

Laboratorijski planetarni mlin (Pulverisette 5 – FRITSCH)
(2 x 500 ml drobilna skleda)

Za drobljenje (kominucija) trdne snovi v suspenziji (organski ali anorganski nosilni medij) do velikosti koloida, drobljenje laboratorijskih vzorcev in mešanje ter popolna homogenizacija emulzij in past.

Laboratorijski atritorski mlin (LabStar – NETZSCH) (do 5000 ml disperzije, < 50 ut. % trdne snovi)

Mokro drobljenje (organski ali anorganski nosilni medij) v nano področju, priprava disperzij in suspenzij.

Rezalni mlin (RETZSCH SM 100)
(količina do 50 kg/h)

Za drobljenje mehkih, srednje trdih, elastičnih, vlaknatih in heterogenih zmesi izdelka (končna velikost na spodnjem situ z odprtinami velikosti od 0,25 do 20 mm).

Univerzalna laboratorijska naprava za dvojno mešanje in gnetenje s svedrom za iztiskanje (LK III - Herman Linden) (obseg delovne temperature od + 80°C do + 400°C)

Izdelava magnetnih in nemagnetnih kompozitnih materialov v različnih polimernih matricah.