Aplikativni razvoj

Nanotesla Institut Ljubljana so ustanovili industrijski partnerji za raziskave in razvoj nanomaterialov ter kasnejši prenos nanomaterialov v industrijo.

Glavno področje dejavnosti instituta je razvoj

Dejavnosti instituta pokrivajo:

  • razvoj materiala, vključno s sistemi za njegovo karakterizacijo,
  • kasnejšo uporabo v proizvodnji ter na koncu
  • prenos razvitega materiala ali njegovo uporabo v standardnih proizvodnih procesi.

Razvojna strategija je namenjena postopnemu povečanju intenzivnosti in pomembnosti dejavnosti na področju uporabe nanomaterialov s končnim ciljem nudenja celovitih rešitev znanim strankam. Za nadalje se načrtuje ukrepe za razširitev področij le pri naravni razširitvi razvoja samostojno delujoče tehnologije in znanja.